Logo Fonds NutsOhra
Financiële ondersteuning van projecten
in de gezondheidszorg.
LinkedIn
Hoe kun je technologie inzetten zodat blinden vrijer en zelfstandiger in de maatschappij kunnen functioneren?

Home

Voor mens en zorg

Fonds NutsOhra wil bijdragen aan verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven van mensen met een ziekte, beperking of gezondheidsrisico.


Financiële ondersteuning

Het Fonds biedt financiële ondersteuning voor projecten in Nederland, die zonder deze bijdrage niet of moeilijk kunnen worden gerealiseerd.


Projecten

Fonds NutsOhra ondersteunt alleen kwalitatief goede projecten die 'ertoe doen' en die bij voorkeur een vliegwieleffect hebben. Hiervoor zijn heldere criteria opgesteld.

Met themaprojecten geven we extra impulsen voor specifieke terreinen binnen de zorg.


Wie vragen aan?

Tot de aanvragers behoren onder andere zorginstellingen, (universitaire) ziekenhuizen, patiëntenverenigingen en vrijwilligersorganisaties.

 

Komt uw project in aanmerking voor subsidie?

U kunt hier de quickscan doen.